Ova usluga u zadanom tekstu pronalazi pojmove koje bi možda trebalo:
  • zamijeniti drugim pojmovima ili
  • ih predefinirati ili
  • provjeriti način njihova korištenja.

Pojmovi koji se nalaze u rječniku su oni koji su do sada pronađeni u tekstovima koji su bili na pregledu ili ocjenjivanju kod urednika ovog sustava, a za koje pojmove je uočeno da se (često)
ne koriste na ispravan ili najbolji način.
Prijedlozi koje sustav daje su samo prijedlozi i autor mora sam procijeniti kontekst, svoju namjeru i čitkost teksta za ciljanu publiku.

U donje polje upišite tekst koje želite provjeriti. Kad ste gotovi s unosom kliknite na gumb Provjeri.

Pronađene pogreške se ispisuje u obliku:
     tuđica -> hrvatska riječ (komentar)
         .. dio teksta gdje je riječ pronađena ..

Kod prikaza pogrešaka koje su pronađene u tekstu može se pojaviti znak !. To znači da je riječ pronađena na temelju korijena ili regularnog izraza upisanog u bazu i postoji
mogućnost da to nije pogrešno napisano u Vašem tekstu.

Rječnik: