Opće upute za pisanje studentskih radova
Proces Organizacija dokumenta Jezik Oblikovanje dokumenata Alati
Rijetko koji profesionalac danas nije u situaciji da treba napisati neki složeniji dokument.
Oni kojima pisano izražavanje nije osnovna struka i dnevni posao, u takvoj se situaciji nađu s brojim pitanjima.
Ona se odnose i na temeljne stvari poput sadržaja i organizacije dokumenta, i na vizualno i grafičko oblikovanje te na tehničke aspekte koje uključuju računane alate i formate zapisa dokumenata.
Svrha ovih uputa je pomoći autorima da stvore kvalitetne dokumente.
Cilj je i da autor do toga dođe najbržim mogućim putem, bez nepotrebnih poslova i lošeg raspoloženja, te nesporazuma u komunikaciji s nastavnikom.
Upute su nastale na osnovi 20 godina iskustva rada sa studentima i pregledavanja njihovih radova.