1. Proces
"Žuriti treba polako" stara je poslovica.
Tako i u pisanju stručnih tekstova treba napraviti dobru pripremu i ne treba žaliti vrijeme i skraćivati cikluse provjere i dorade dokumenata.
O rokovima treba voditi računa od samog početka.
Uputno je na početku rada napraviti tablicu s ključnim fazama i trenucima (eng. milestones), a poželjno je te datume upisati i u elektroničke kalendare i podsjetnike.