3.4 Stil
Najčešće treba koristiti uzročno - posljedični stil: nešto se dešava i ima posljedicu.
Cilj/namjera - metoda/postupak - rezultat/efekt.
Problem - rješenje.
Jako je važno da čitatelj u svakom trenutku razumije da je nešto takvo kakvo jest jer:
  • je to jedino fizikalno tako moguće (napraviti)
  • su se tako ljudi dogovorili
  • je tako slučajno ispalo
  • je tako jeftinije
  • je autor tako eksperimentirao