3. Jezik
Uobičajeno se smatra da je za kvalitetno izražavanje u pisanom obliku potreban talent.
Bez sumnje da je prirodna nadarenost za bilo koju aktivnost prirodna prednost, no marljivim radom, dovoljno vježbe i slijeđenje pravila mogu dati profesionalne rezultate.
Stoga je za kvalitetni jezični izričaj potrebno:
  • slijediti temeljna pravila Hrvatskog jezika
  • koristiti jezične savjete i upute koje daju
    • nastavnici
    • ustanova
  • nezavisni savjetnici
  • dati dokument na čitanje kolegama i tipičnim korisnicima
  • te slijediti primjedbe i prijedloge nastavnika na završni oblik dokumenta
Važno je napomenuti da je loša praksa slati dokument na uvid nastavniku prije nego autor jezično, grafički i na drugi način oblikuje dokument najbolje što može.
Prije svega to je nepristojno i odražava nepoštovanje prema trudu i vremenu nastavnika.
Osim toga, to neće ubrzati autorov napredak na dokumentu, već usporiti, jer nastavnik ne može trenutno pregledati i odgovoriti na sve radove studenata.
Također, čak i najdobronamjerniji nastavnik, će izgubiti koncentraciju na srž dokumenta dok se probija kroz pravopisne greške, nerazumljive izričaje i nepreglednu organizaciju dokumenta.