4.1 Nazivanje
Ako nije drugačije zadano, kod nazivanja dokumenata potrebno je voditi računa o tome da će se mogu naći u skupini vrlo sličnih zadataka i radova.
Stoga im je potrebno dati jedinstveno ime, koje će ih istovremeno i dobro opisivati i razlikovati od sličnih.
Na primjer:
Ana_Anic-Virtualni_planetarij- projektni_zadatak.rtf
U ovom su primjeru u nazivu datoteke sadržani i ime autora i naslov rada i  sadržaj rada.